የኢኛነተ

የትሀበድሁም  የድረገፀኛይ  ተትምሎሆታሎሁም  ኢሂይ ድረገፅ   የዛዪኛዪን እመት አፍዋ በህለኒ  ያምለህታል አውዳው።የዛይ እመት በኦሮሚያን ክልል ውስጥ ቢይትረሀባል በምስራቅ አርሲ ዞን በአምስቲይ ደሴት ውስጥ የትረሀበሎ።