የአማርኛይ የኢየሱሲይ ፊልም

አቤይ በነገያ የኢየሱስኔይ ፊልም መጣሁም ፊልሜይ ቲትምሎሆት የኢየሱስ ክርስቶስኔይ ብል ተችሊያለሁሜይሁም እግዜር ቁባ የሁኖሁሞ።

ቢሂይ ደረ ገፅ ውስጥ ያሌይ የኢየሱሲይ ፊልም የትራሌይ በአማርኛኑ በቁሩብኒ በዛዪኛሚ ያቀርብንንሁማለሁም ተዌሻተን የስንነሎ ጎይታ የባርኮሁሞ።

ኢየሱስ

ቢያዲንቃል ቦጬኛትኒ እስከ ሊይሙትም ሊይነቅጊ ድረስ ኢየሱስ ቲይትግራገብን ሰብቻይ ያዲንቅዋ ገራ ያትጋባም ናሮ።ሉቃስ ፃፈም በቂሪንኔይ የሉቃሲይ መፀሐፍ ውስጥ የኢየሱስኔይ የህይወት ታሪክ ዮትሄተላትዋ የሳኖሙይ ድንቃቁዋ ያርዪሚ ፍቅረኒይ ዮራት ታቆቱሉኖሁሞ።

 • 2:07:53

  ኢየሱስ - ሙሊይ ቪዲዮ

 • 8:08

  1 የሁልምኒ ቀደም

 • 3:42

  2 የኢየሱሲይ ዮጬኛት

 • 2:15

  3 የኢየሱሲይ የበይነቺኒጊ

 • 3:47

  4 የኢየሱሲይ በዮሐንስ ኢንጂ ዮጠመቅ

 • 2:22

  5 የኢየሱስ በሴይጣን ዮትፈተን

 • 3:07

  6 ኢየሱስ ትንቢታቱይ ዮቤቻተኖሚ አዋለሀኑ

 • 1:02

  7 የፈሪሳሱይዋ ቀረጤይ የስቦሱባሌይ ምሳላ

 • 2:01

  8 ታምራዊይ የቱሉምቻይ የዎንዛት

 • 2:14

  9 የኢያኢሮኢይ የባልቱት በዩ ገረገብትም ህይወት ዘራት።

 • 3:10

  10 ተማራሩይ ተሺቦቱኑ

 • 1:02

  11 ብፁዕ

 • 3:38

  12 የሰሪይ ደር ስብከት

 • 0:19

  13 የሶሙም በብል ደር ያውላል ብፁኖሙ

 • 2:56

  14 ድርጎቴኛይ ባልቱት እዳጎት ቲትረህብ

 • 0:43

  15 የባልቱቻይ ተማራሩ

 • 1:56

  16 መጥመቁ ዮሐንስ በእግደት ጋር ውስጥ

 • 2:18

  17 የአራሺዋ የሰኚይ ምሳላ።

 • 0:55

  18 የመብራቲይ ምሳላ

 • 1:58

  19 ኢየሱስ በይቴይ ሰም አትቢኚዪው

 • 2:16

  20 በጋኔል የቲንዜይ ዩይትኒ

 • 2:29

  21 ኢየሱስ አምስቴይ ሺ ሰብ አበሎ

 • 1:23

  22 ጴጥሮስ ኢየሱስ ኡት ክርስቶስ ዮሃነኒ አዋለሆ

 • 1:45

  23 የኢየሱሲይ ዮትሼገራት

 • 2:15

  24 ኢየሱስ በበዱይ መናፍስ የቲንዜይ በዩ አቲዪ

 • 0:57

  25 የአቦኛይዎ ጡቂሻ

 • 2:23

  26 የእግዜረን ጡቂሸዋ የእምነት ትምርት

 • 0:54

  27 ሊላነኖም ሊያስኖኩላል ዎዮኖም

 • 0:28

  28 የእግዜር መንግስት የስፈን የሰኚሁሙ

 • 0:29

  29 ኢየሱስ ተድርጎቴኛኙን ባድ አቲለፎ

 • 1:57

  30 ዩዩት በሰንበት

 • 1:38

  31 የቶኮይ ሳምራዊ ምሳላ

 • 1:44

  32 የበርጠሎሚዎሲይ ዩዩት

 • 2:21

  33 ኢየሱስዋ ዘኬዎስ

 • 0:42

  34 ኢየሱስ ዮሞትኒዋ ዮንቅትኒ

 • 1:10

  35 የኢየሱሲይ በድንገት ዮግባት

 • 1:00

  36 ኢየሱስ ለኢየሩሳሌም በቺኑ

 • 1:51

  37 ኢየሱስ ገንዘቤይ የምኖዙራሌይ ሰደዶ

 • 0:45

  38 የሚሽ ሙታይ የዋቡት

 • 0:59

  39 ሐና የኢየሱስኔይ ስልጣን ዮትሳለኒ

 • 1:50

  40 የወይኒይ አውደዋ የትኩሮዪይ ምሳላ

 • 0:58

  41 ለቄሳር ግብር ዮትከፈልኒ

 • 2:55

  42 የመባቻይ እርባት

 • 2:29

  43 የደሪይ ክፍል ትምርት

 • 4:22

  44 ኢየሱስ ዩለፍም ዮትዋቡትኒዋ ዮቴንዛትኒ

 • 2:23

  45 ጴጥሮስ ኢየሱስን ከዳዪው

 • 1:58

  46 በኢየሱስ ደር ቆሎዱቢም ሊይትሶሊሚ ቀረቦ

 • 1:43

  47 ኢየሱስ የጲላጦስን ቀረቦ

 • 1:24

  48 ኢየሱስ የሄሮድስንሚ ተወሰዶ

 • 2:56

  49 ኢየሱስ ተፈረደቢኑ

 • 3:34

  50 ኢየሱስ መስቀሌይ ጡሮ

 • 2:49

  51 ኢየሱስ ተሰቀለኑ

 • 0:56

  52 ወታደራሩይ በኢየሱሲይ ልባሻ ደር እጣ ተጦጦሉ

 • 1:06

  53 በመስቀሊይ ደር የትሳኔይ መልሀት

 • 1:39

  54 የትሶቆሊይ ሺፍታቱ

 • 1:45

  55 የኢየሱስ ዮሞትኒ

 • 2:00

  56 የኢየሱሲይ ዮትቀበር

 • 1:28

  57 በቀብሪይ አውዳ የኖሪይ መላእክቻ

 • 1:22

  58 የቀብሪይ አውዳ ጉፉኑ

 • 1:55

  59 በሞት የነቄይ ኢየሱስ ተሪኑ

 • 1:15

  60 የገደሪይ መላሂትዋ የኢየሱሲይ ዩረግኒ

 • 5:40

  61 ኢየሱስን ለገግ ዮቻልዋ ዮጠርት