አቤይ በነገያ መጣሁም

 

አቤይ በነገያ መጣሁም

የትሀበድሁም ድረገፅኛይ ተትምሎሆታለሁም  ቢሂይ በድረገፂኛይ የትራሌይ  ፎቶ የዛዪኛኒይ የአዲስ ኪዳን ትርግም የሶራሌይ የስብቻ ምስሉ።ኢሂኔይ ቅዱስ መፀሐፍ ቢታኖቢ የነፊሰሚ የበሰረሚ ፉያት ተሮሁቢያሎሁም ተዌሻተን የሰነናሎ ።